ČRNA ČOPKA

Črna čopka živi visoko v drevesnih krošnjah tropskega deževnega gozda,kjer je njen dom.Na tla se spusti zelo redko.Čopke živijo v družinskih skupinah s šest ali deset živali,med katerimi se nahaja spolno zrel samec in dve samici,ki sta sposobni razmnoževanja,ter mladiči te družine.Mladi samici zgodaj zapustijo družinsko skupnost in živijo v skupini mladih samcev,ki še niso spolno zreli in nimajo lastne družine.

črna čopka

Slika:www.monkeyday.org

Družina spi ponoči v drevesnih krošnjah na točno določenem mestu.Spalni prostor je povezan z dnevnimi prehranjevalnimi prostori.Te prostore odrasli samci vestno varujejo in branijo pred tujci.Vse vsiljivce prežene z lajanjem iz njihovega teritorija.Podnevi je drevesna črna čopka veliko bolj družabana in se druži še z drugimi opicami,zelo rada ima monske(kongoške)opice velike belonose ter modronose opice.Za kratek čas tvorijo skupine.

Črna čopka1

Slika:http://flickrhivemind.net/

Živali preživijo   veliko časa v  medsebojnem čiščenju dlake v družini.Zajedavce si odstranijo s telesa z rokami,ustnicami ali zobmi.Družinska skupnost je tesno povezana in zato se vedno držijo skupaj.Posamezni člani družine se sporazumevajo s pribinimi klici,z lajanjem i z drugimi kontaktnimi glasovi.Uporabljajo tudi kretnje in mimiko,kot je kimanje z glavo in dvigovanje očesnih obrvi,kar so zanje pomembne informacije in jih zato posredujejo naprej.

črna čopka2

Slika:http://flickrhivemind.net/

Čeprav je spolno zrela črna čopka-samica pripravljena na parjenje vso leto,se mladiči skotijo enkrat na leto in med novembrom in aprilom.V tem času pa skoti samica zato,ker je veliko hrane in imajo mladiči vso potrebno količino hrane za svojo hitro rast.Parjenje poteka ponoči v drevesnih vejah na spalnih prostorih.Samica skoti po petih mesecih,kajti tako dolgo traja brejost.Skoti ponoči le enega mladiča,ki se takoj oprime trebuha matere,ta ga pa še dodatno prime s svojo roko,da je bolj varen.

Čopičarka baby

Slika:pixgood.com

Novorojena črna čopka je slabo pokrita z dlako,tehta le 300.gramov in ima odprte oči.Mati mladiča ves čas doji,zato mladič raste hitro in že po nekaj tednih pleza med vejami.Po šestih tednih je mladič odstavljen in je odrasel,zato dobi drugo dlako,ki je podobna odraslim živalim.Ves čas do spolne zrelosti ostane v družinski skupnosti svoje matere.Samice so spolno zrele po dveh ali treh letih,samci pa po petih ali šestih.Šele po tej starosti in spolni zrelosti lahko mladi samec ustvari svojo družino.

črna čopka3

Slika:planetofthemonkeys.com

Črna čopka se hrani z listi,nežnimi poganjki in sadeži tropskih deževnih gozdnih dreves.Uživajo še semena,drevesne sokove in nekatere žuželke.Opica prime hrano z rokami in si jo z njimi nosi v usta,seveda jo prej natanko pregleda.Ker se hrani s sočno in mehko hrano,dobi čopka dovolj tekočine,zato ne potrebuje redno vode za pitje,da bi si pogasila žejo.ne odpove se tudi poljskim sadežem in rada obišče plantaže,ki se nahajajo na obrobju tropskega gozda.Kjer imajo opice dovolj hrane,se hranijo v skupinah,čeprav je nekaj samcev vedno na straži varujejo skupino.V skupini je tudi 2000.živali.

črna čopka4

Slika:galleryhip.com

Črna čopka živi v zgornjih slojih tropskega deževnega gozda,od jugozahoda Nigerije do južnega dela Kameruna in do kongovske kotline ter na otoku Bioko.

Bioko

Slika.http://dxnews.com/ BIOKO

Drevesna črna čopka ni neposredno ogrožena.Vsekakor se ji stalež znižuje zaradi prevelikega uničevanja tropskih gozdov gorskih gozdnih predelov.

tropski dezevni gozs

Slika:http://app.emaze.com/tropski deževni gozd

 

Vir:Pavel Auda,wikepedija

Comments are closed.