JAVANSKI NOSOROG

Javanski nosorog živi v goščavi tropskega deževnega gozda.Čeprav ima raje ravnine,so živele nekatere živali na Javi že v votlinah do 1000.metrov nadmorske višine.

rep-nosorog

Javanski nosorog se najraje zadržuje v bližini vode in preživi del dneva v blatni vodi.Teh blatnih kotanj si ne izkoplje sam,ampak prevzame blatne kotanje divjih svinj,katere si le razširi,ali pa se koplje v naravnih globinah v zemlji,ki so zalite z vodo.Javanski nosorog živi samotarsko življenje in si prisvoji velikanski teritorij.Tudi več dni lahko preživi brez kapljice vode,vendar v iskanju vode prehodi na dan veliko kilometrov.

Javanski nosorog

Slika:http://www.b92.net/

Svoj teritorij označi nosorog-samec tako,da poškropi z urinom grmovje.S tem naznani tudi drugim samcem svojo prisotnost in revir.Za označevanje revirja uporablja tudi svoje izločke,posebno ob potih,hodnih poteh ali na kupu izločkov, saj lahko ima kup premer desetih metrov,kar pomeni,da odlagajo blato vedno na enem mestu.

java nosorog 2

Slika:danas.net.hr

Javanski nosorog zelo slabo vidi,vendar se ta slabost uravna z dobrim sluhom in vohom.Samica javanskega nosoroga je spolno zrela s štirimi leti.od tega časa dalje je pripravljena na parjenje vsakih 46-48.dni.Čas parjenja je odvisen od letnega časa.Samo parjenje je zelo glasna in razburljiva igra.

javanski nosorog3

Slika:mojaoaza.com

Nekako po 16.mesecih skoti samica javanskega nosoroga samo enega mladiča.Mati ga doji dve leti in ves čas ga skrbno varuje.Šele po dveh letih postane mladi nosorog samostojen in se odpravi na ogled okolice brez matere in njene zaščite.

nosorog java mladic

Slika:www.profil.hr

Javanski nosorog se prehranjuje izključno z rastlinami,s približno 150.vrstami rastlin.Zelo rad žre mlade poganjke in liste,veje in odpadne sadeže.Praviloma takoj opazimo,kje se je hranil,ker je na tleh veliko mladih izpuljenih dreves.Da nosorog podre, uporabi silo,kar naredi tako,da se s pleči nasloni na drevo in ga nagne,nato ga z močnim sunkom prednjih nog podre na tla.

javanski nosorog 4

Slika:www.zverce.si

Podira drevesa s premerom do 15.centimetrov,čeprav veliko dreves preživi napad in raste naprej.Na ta način nosorog podpira naravo in vzpodbuja regeneracijo gozda,kjer nastanejo zaradi podiranja velike luknje.Tudi sam ustvarja izvore hrane za prihodnost.

javanski

Slika:peneriakmimpi.blogspot.com

Hrana javanskega nosoroga ne izvira samo s podrtih dreves.Použije tudi listje nižjih dreves in grmovja.S posebnim prijemom zgornje ustnice,ki je prilagojena za prijemanje,odtrga liste s krone mladega upognjenega drevesa.Ni nujno,da drevo podre.

Od sredine 19.stoletja so ljudje javanskemu nosorogu vedno bolj omejevali življenski prostor,ker so si gradili nova naselja in je bil nosorog prisiljen,da se umakne v odročna področja.Vse to je povzročilo znižanje staleža živali,razen tega so k temu pripomogli nevarni divji lovci in zakonski ukrepi.V 18.stoletju se je večkrat zgodilo,da so nosorogi upostošili celo žetev,zato je vlada razpisala nagrado za vsako ubito žival.v dveh letih so ubili 526.živali

javanski nosorog 5

Slika:www.nationalgeographic.rs

Javanski nosorog živi v narodnem parku Udjung-Kulon,ki se nahaja na koncu zahodnega dela otoka Jave in je najbolj znan kraj,kjer še živijo te živali.

java

V narodnem parku Udjung-Kulon je danes še okrog 50.javanskih nosorogov.

kulon park

Slika:www.britannica.com

 

Vir:Pavel Auda

Comments are closed.